Skip links

Genel Şartlar ve Koşullar

§ 1. GENEL ŞARTLAR

Academica International, Almanya’da iş arayan yabancı ve yerli uzmanları ve Alman işverenleri bir araya getirir ve ilgili tüm faaliyetleri üstlenir.

Bu genel şartlar ve koşullar, uzmanlar veya girişimciler için açıkça belirtilmiş düzenlemeler haricinde, uzmanlar ve girişimciler için eşit şekilde geçerlidir.

§ 2 TANIMLAR

“Uzman”, Academica International aracılığıyla Almanya’da iş arayan, mesleki yeterliliğe haiz herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

“İşveren”, Academica International’ı şirketi için yeni çalışanlar bulması için görevlendiren her girişimciyi (§14 BGB) ifa de eder.

“Headhunter” (“Yetenek Avcısı”), üçüncü şahıslar adına çalışan arayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

§ 3 KAPSAM

Bu hüküm ve koşullar, Academica International tarafından sunulan web sitelerinin ve hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. Academica International’ın hizmetleri, 18 yaş ve üstü yabancı ve yerli uzmanlar ve Almanya’daki işverenler için verilmektedir. Bu Hüküm ve Koşullarla çelişen veya bunlardan sapan kullanıcı / müşteri hüküm ve koşulları, Academica International’ın yazılı izni olmadan Academica International tarafından tanınmayacaktır.

§ 4 UZMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her uzman, bir teklif istemek için sorgulama formuna kişisel verilerini girmekte özgürdür. Girilen veriler doğru ve gerçeğe uygun olmalı ve içerik güncelliğini yitirir yitirmez güncellenmelidir.

§ 5 İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren sadece kendi şirketindeki mevcut işleri teklif etmek ve fiili ve hukuki anlamda tek işveren olmak zorundadır. Özel olarak, Academica International’ın hizmetlerini yalnızca yukarıda belirtilen işyerleriyle ilgili olarak kullanmakla yükümlüdür.

Academica International’ın hizmetleri, yürürlükteki yasaları ihlal etmek için kullanılamaz. İşverenin Academica International tarafından sağlanan bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmesine izin verilmez. §§ 15 AktG uyarınca işverene sahip şirketler üçüncü taraflar olarak kabul edilmez.

İşverenin, Academica International tarafından uzmanlar hakkında verilen bilgileri, Academica International’ın kabul edilebilir ve / veya varsayılan iradesine aykırı olarak kullanmasına izin verilmez. İşverenin, Academica International’ın (sözleşme yükümlülükleri veya ücret talepleri gibi) meşru menfaatlerini karşılamaktan kaçınmasına veya bu menfaatleri ilga etmesine izin verilmez.

İşveren, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda Academica International’ı 14 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür:

• a. Academica International’ın aracılığı sayesinde bir uzmanla bir istihdam ilişkisi kurulmuştur;

• b. uzman işe başlamıştır.

İşveren, üçüncü taraflarca yukarıda belirtilen yükümlülüklerin kusurlu ihlallerine dair tüm iddia ve hak taleplerinde doğacak, yasal ücretler ve yapılan mahkeme masrafları dahil olmak üzere, tüm zararlarda Academica International’ı tazmin etmeyi taahhüt eder.

§ 6 ACADEMICA INTERNATIONAL’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Academica International, uzmanlardan alınan tüm bilgileri yalnızca belirtilen amaç için kullanacaktır. Buna, mahfuz veri koruma beyannamesi uyarınca alınan bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve yayınlanması sorumluluğunun yanı sıra, verilerin işverenlere iletilmesi ve sözleşmeye uygun olarak kaydedilip kullanılması için izin verme de dahildir.

Academica International, uzmanlardan gelen soruları sebep göstermeksizin cevaplamama hakkına sahiptir. Academica International bu hakkı özellikle, bir sorgu formu yanlış bilgi içeriyorsa, güncel değilse veya bir kopyasını temsil ediyorsa kullanacaktır.

§ 7 CAYMA HAKKI

Academica International aracılığıyla Almanya’da iş teklifi veya Almanya’ya transfer talep eden uzmanlar, Almanya’da yasalar gereği tüketici olarak kabul edilir.

Her uzman, Academica International ile olan sözleşmesini dilediği zaman ve herhangi bir neden belirtmeksizin yazılı olarak feshedebilir. İptal talebi aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Academica International
Herner Strasse 299
44809 Bochum
Almanya

§ 8 GARANTİNİN REDDİ

Academica International tarafından sunulan uzmanlara dair veriler, uzmanlar tarafından bir başvuru formu şablonu sayesinde oluşturulur. Academica International bu verilerin doğruluğunu kontrol etmez. Bu nedenle Academica International kişisel verilerin doğruluğunu işverenlere garanti etmez.

§ 9 YÜKÜMLÜLÜK, YÜKÜMLÜLÜK SINIRI, YÜKÜMLÜLÜK REDDİ

Yasal nedene bakılmaksızın, özellikle akdi ilişkiden ve haksız fiilden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali nedeniyle işveren tarafından yapılacak tazminat talepleri hariç tutulmuştur. Sorumluluğun zorunlu olduğu; örneğin kasıtlı kasıt, ağır ihmal, can, uzuv veya sağlığa zarar verme, kusurun hileli olarak gizlenmesi veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali (ana yükümlülükler) hallerinde bu istisna geçerli değildir. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda; tazminat talebi, kasıt veya ağır ihmal mevcut olmadığı veya yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verme yükümlülüğü olmadığı sürece sözleşmeye has, öngörülebilir hasarla sınırlıdır.

§ 10 DEVRİN REDDİ VE MAHSUP YASAĞI

İşverenin bir sözleşmeyle ve onun yürürlüğe girmesiyle Academica International karşısında kazandığı tüm haklar, ancak Academica International’ın daha önce yazılı devir sözleşmesine izin vermiş olması durumunda üçüncü taraflara devredilebilir.

İşveren; yalnızca karşı iddiaları yasal olarak oluşturulmuşsa, itiraz edilemezse veya Academica International tarafından tanınmışsa mahsup etme hakkına sahiptir. Yalnızca karşı iddiasının aynı sözleşmeye dayalı ilişkiye dayandığı ve yasal olarak tesis edildiği, itiraz edilemez olduğu veya Academica International tarafından tanındığı ölçüde alıkoyma hakkına sahiptir.

§ 11 GİZLİLİK

Tüm uzmanlar ve işverenler, Academica International’dan sözleşme ortağı olarak alınan bilgi ve verileri gizli tutacak ve bu bilgi ve verilerin üçüncü taraflara erişimini engelleyecektir. Bağlı bir (iştirak) şirket (§ 15 AktG) üçüncü taraf olarak kabul edilmez.

Academica International tarafından elde edilen tüm bilgiler, bu bilgilerin halihazırda genel olarak erişilebilir olmaması veya işveren veya uzman tarafından yasal olarak zaten bilinmesi koşuluyla, gizli tutulmalıdır.

§ 12 VERİ KORUMA

Yasal hükümler çerçevesinde Academica International, iş ilişkisiyle ilgili olarak işverenden alınan verileri, Federal Veri Koruma Yasası uyarınca kendi amaçları doğrultusunda işverenden veya üçüncü bir taraftan gelmesine bakılmaksızın işleme hakkına sahiptir.

Bu tür verilerin işlenmesinden kaynaklanan tazminat talepleri – Madde 13’e (sorumluluk sınırlaması ve istisnalar) dayalı sorumluluk haricinde – hariç tutulmuştur.

Academica International, kişisel verileri GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve Telemedia Yasası (TMG) uyarınca işler.

§ 13 SON HÜKÜMLER

Yan kuruluş anlaşmaları, değişiklikleri ve eklemelerinin etkili olması için Academica International’ın yazılı izni gerekir; bu aynı zamanda bu düzenlemedeki değişiklikler için de geçerlidir.

Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları, bir yandan Academica International, diğer yandan uzmanlar ve işverenler arasındaki tüm yasal ilişkiler için geçerlidir.

Bu genel şart ve koşulların bir veya daha fazla hükmünün yetersizliği veya uygulanamazlığı, diğer hükümlerin etkinliğini etkilemez.

İşverenlerle ilgili olarak: Tüm anlaşmazlıklar için icra ve yargı yeri, yasal olarak izin verildiği ölçüde, Bochum, Almanya’dır.

Academica International
Bochum, 5 Mart 2020